Grazas á desescalada: escalada!! (pero ollo)

Publicado por ESGalicia o 01/05/2020.

Nestes días, nos que con anhelo intentamos planificar a volta á nosa amada actividade, baixo os condicionados das fases de transición para unha nova normalidade, está na nosa man manter o noso comportamento responsable característico tamén ante as novas situacións.

 

Desde as funcións de ESGa, queremos sinalar algúns aspectos que cremos interesante ter en conta.

A natureza recupera os seus espazos

Descoñecemos aínda a amplitude das repercusións e os cambios que traerá esta nova situación, pero cremos que será bo que o noso colectivo siga afondando no seu respecto exemplar e característico ao entorno natural e á vida salvaxe.

Por todas partes, vénse observando que a vida salvaxe recupera, en apenas unhas semanas, espazos ocupados habitualmente polo ser humano. Isto non só sucede en vilas e aldeas, senón que tamén é moi probable que se dea en áreas menos desnaturalizadas, como son as zonas de escalada.

É posible que escalemos “máis a vista” ao haber menos magnesio nas presas, que atopemos intransitable o acceso a ese querido sector, ou que raspemos as mallas de estrea para celebrar o retorno ás paredes. É posible que recibamos diversas sorpresas, pero tamén que as deamos

De volta ás paredes

Aves e outras especies, neste momento poden estar utilizando espazos reprodutivos que normalmente desbotarían pola nosa presenza habitual. Trátase dun uso vital dun espazo fronte a outro uso que seguramente non o é tanto. Agora que planeamos regresar a eles, quizais caiba ter en conta unhas pautas de precaución para os primeiros días de reencontro coas paredes:

  • Facer aproximacións ás paredes con maior silencio do habitual, xa que gran parte de especies seguen en pleno período de cría.
  • Achegarse ás paredes asumindo unha maior predisposición a observar e reaccionar, para saber retirarse a tempo e axeitadamente (do acceso a un sector ou a unha vía), no caso de que detectemos niños ou tocos de animais. Estes poden aparecer en zonas diferentes ás previstas pola cartelería, sexa esta oficial ou froito da autorregulación, colocada anteriormente ao estado de alarma.
  • Avisar ao resto da comunidade escaladora: 
    • Sinalizar a ruta ou sector, de xeito que permita reparar niso con suficiente distancia. 
    • Comunicar ao resto de novos visitantes coa maior inmediatez posible, a través das diferentes canles apropiadas para este fin.
  • Inutilizar temporalmente o uso das vías afectadas, caso de ser preciso, de xeito complementario á sinalización. 

Este tipo de pautas poden contribuír a evitar prexuízos no éxito reprodutivo de especies sensibles en situacións non contempladas previamente.

Cada caso particular pode requirir de actuacións diferentes en función da necesidade, capacidade e dos medios dispoñibles, pero a predisposición será o ingrediente principal.

De atoparvos nalgunha situación deste tipo, ESGa pode botar unha man como ten sucedido noutras ocasións. Podedes poñervos en contacto a través de:  galicia@escaladasostenible.org

Asistimos a profundos cambios nas nosas vidas que repercuten positivamente na natureza, esa que nos inspira e aporta o medio físico da nosa actividade trepadora.  A través da escalada, temos a oporturnidade de ser máis conscientes dela, xa que: favorece a contemplación do entorno, a toma de conciencia da nosa esencia, dos nosos efectos sobre o medio, así como a mellora na nosa interacción cos habitats
Asistimos a profundos cambios nas nosas vidas que repercuten positivamente na natureza, esa que nos inspira e aporta o medio físico da nosa actividade trepadora. A través da escalada, temos a oporturnidade de ser máis conscientes dela, xa que: favorece a contemplación do entorno, a toma de conciencia da nosa esencia, dos nosos efectos sobre o medio, así como a mellora na nosa interacción cos habitats